Amy nhồi

तस्वीर का शीर्षक ,

Amy nhồi, Ui da… Xuýt… t… t… chỗ đó… mạnh lên… Chỗ này phải không? Hự hự hự… Đúng rồi… A… a… a… đã quá… Mẹ muốn uống hay muốn xuất vô lồn? Cho lồn ăn sáng đi con.