Mandala Nhật Interracial

तस्वीर का शीर्षक ,

Mandala Nhật Interracial, Mỗi đêm ông đều ngắm hình bà Thoa trước khi ngủ rồi mơ về cảm giác vợ chồng đã đánh mất mấy chục năm nay.