Mẹ phiên với người á rập bạn

तस्वीर का शीर्षक ,

Mẹ phiên với người á rập bạn, Nó như hai đường chém từ hai bên vai chéo xuống giao tại vị trí xương cùng.