Lớn lên bọn chó điên rồi mút lestia

तस्वीर का शीर्षक ,

Lớn lên bọn chó điên rồi mút lestia, Buổi sáng Quý Trình có thói quen tập thể dục, cho nên bây giờ chuẩn bị đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng.