Hong Kong, nhẹ nhàng vuốt

तस्वीर का शीर्षक ,

Hong Kong, nhẹ nhàng vuốt, Hội chỉ muốn mình đủ năng lực quay ngược thời gian để chém giết tất cả những tên điên cuồng mất nhân tính đó.