XT-23: tôi LUV những người!

तस्वीर का शीर्षक ,

XT-23: tôi LUV những người!, Nhưng nàng còn ngạc nhiên hơn khi nhận ra là mình thích một người chồng như thế, thích một người đàn ông dũng mãnh kiêu hùng có thừa năng lực để thỏa mãn máu dâm tiềm ẩn.