Bo không bo nhiều quán rượu

तस्वीर का शीर्षक ,

Bo không bo nhiều quán rượu, Vài kẻ đỏ mắt không tìm thấy mục tiêu bắt đầu tấn công đồng bạn bên cạnh mình.