Vàng Khắp Nơi Ẩn Biển Kẻ Hay Rình Mò,

तस्वीर का शीर्षक ,

Vàng Khắp Nơi Ẩn Biển Kẻ Hay Rình Mò,, Văn Hòa giật bắn lùi lại… Hắn nhìn xuống máu đỏ trên bụng mình mà toàn thân chợt run lẩy bẩy.