Mẹ Đã Sẵn Sàng ... ... Chó Chết Xếp Hàng Đi.

तस्वीर का शीर्षक ,

Mẹ Đã Sẵn Sàng ... ... Chó Chết Xếp Hàng Đi., Thế nhưng mọi người đâu biết rằng, cuộc sống phía sau của cô gái may mắn đó cũng có những ẩn ức không thể giãi bày cùng ai.