Bạn có thể biết khi nào ông ấy thích ăn âm ❤

तस्वीर का शीर्षक ,

Bạn có thể biết khi nào ông ấy thích ăn âm ❤, Chuyện này là sao, em không hiểu? Thôi chuyện đến nước này rồi anh cũng không giấu em.