Là mẹ

तस्वीर का शीर्षक ,

Là mẹ, Khi lưỡi dao của Nhật Vy cắt vào da thịt làm cho Hoài Nam la hét tuyệt vọng.