Kim cương Kitty, tất mỹ la tinh trên thế giới

तस्वीर का शीर्षक ,

Kim cương Kitty, tất mỹ la tinh trên thế giới, Ba linh hồn hỗn mang? Hoài Bão hỏi lại, dù chính Kiếm Linh nói ra nhưng Hoài Bão vẫn không thể tin nổi, linh hồn hỗn mang là rau cải ngoài chợ sao?.