Sân sau,

तस्वीर का शीर्षक ,

Sân sau,, Ba bắn vô lồn con được không? Đụ mà không bắn vô lồn thì đụ làm gì? Đụ cho con dâu có bầu luôn đi ba.