Lâu tóc thổi muốn bj thằng

तस्वीर का शीर्षक ,

Lâu tóc thổi muốn bj thằng, Người vợ mà ông hết lòng cung phụng bấy lâu đã âm thầm đặt lên đầu ông một cái sừng quá to từ mấy chục năm nay mà ông nào có hay.