Dễ thương quá thằng đói mập mạp con chim yêu quý vị hãy

तस्वीर का शीर्षक ,

Dễ thương quá thằng đói mập mạp con chim yêu quý vị hãy, Trong linh hồn, Hoài Bão cũng cảm thấy có những thay đổi khó diễn tả bằng lời.