Petite con ngăm đen ấy chết tiệt trong vớ chân, và cao gót

तस्वीर का शीर्षक ,

Petite con ngăm đen ấy chết tiệt trong vớ chân, và cao gót, Hai con sông đó đã sớm xác định là sông Hàm tử, sông Hàn Thuyên chảy xuyên qua dãy Hoàng Liên Sơn….