Nina, Áo Đen, Cảnh

तस्वीर का शीर्षक ,

Nina, Áo Đen, Cảnh, Con giặt rồi… sao… sao mẹ biết? Nhưng chưa sạch, vẫn còn mùi của… Nga bỏ lơi câu nói vì ngượng với chính mình.