Grannies Vui 4

तस्वीर का शीर्षक ,

Grannies Vui 4, Hai cha con ông Lộc chỉ nhìn qua cũng có thể đoán được nó mô phỏng dãy Hoàng Liên Sơn.