Đồ Biến Thái Tín Hút Thuốc Khó Với Mày, Cưng Voluptuous

तस्वीर का शीर्षक ,

Đồ Biến Thái Tín Hút Thuốc Khó Với Mày, Cưng Voluptuous, Nhìn từ trên cao những cánh đồng lúa chín vàng rực nối tiếp nhau chạy dài dường như đến vô tận, một tấm thảm lúa chín vàng bao la bát ngát trong vô cùng thích mắt.