Tình cảnh sát đàn ông

तस्वीर का शीर्षक ,

Tình cảnh sát đàn ông, Ma Quân nhíu mày: Nói như thật! Ngươi nghĩ trẫm quên được chuyện ngươi và Sùng Lãm thông đồng đối đầu với trẫm sao?.