2 Y Tá Thò Nhát Liếm Đã Gài Qua Mỗi Cái ...

तस्वीर का शीर्षक ,

2 Y Tá Thò Nhát Liếm Đã Gài Qua Mỗi Cái ..., Bộ phận sinh dục của con đực già vẫn găm chặt trong cơ quan sinh sản của cá thể cái.