Lùn Tóc Tắm

तस्वीर का शीर्षक ,

Lùn Tóc Tắm, Trong khi đó cái buồi cứng đơ, chổng ngược của lão cũng đang được cái miệng xinh xắn dễ thương của Phương Dung chăm sóc một cách tỷ mẩn.