Dày tóc nâu chia sẻ một thằng

तस्वीर का शीर्षक ,

Dày tóc nâu chia sẻ một thằng, Đầu óc hắn liên tưởng đến đủ thứ khung cảnh này nọ với cô giáo Ái Như cũng nhờ thế mà hắn nhớ rõ mục đích mình tới đây là làm gì.