Euro, Lana và Dorothy Đen,

तस्वीर का शीर्षक ,

Euro, Lana và Dorothy Đen,, Một ngày sau, trong làn sương khói mù mịt, âm thanh rên rỉ càng lúc càng lớn.