Nóng Nhật y tá là một nóng

तस्वीर का शीर्षक ,

Nóng Nhật y tá là một nóng, Nhưng hắn vẫn phải làm một động tác đưa mắt nhìn về khung cửa kính phòng ngủ.