Tình dục dã ngoại tình yêu

तस्वीर का शीर्षक ,

Tình dục dã ngoại tình yêu, Ha ha… Không cần như vậy chứ… Tôi sẽ không méc Giáo sư đâu… Ặc… Tôi… tôi chỉ là đang giám sát an ninh quanh căn cứ thôi… Lý Được lúng túng giải thích.